Filmy szkoleniowe
 


1. Wprowadzanie wspólnoty

 2. Automatycznie tworzony Plan Kont w FK BazaN

 3. Wprowadzanie liczników

 4. Wprowadzanie odczytów oraz wprowadzanie szacunków

 5. Naliczanie opłat

 6. Dziennik naliczeń w FK BazaN, księgowanie na konto właściciela

 7. Rozliczenie zaliczek na media

 8. Księgowania na konto właściciela rozszerzone

 9. Wprowadzanie dostawców

 10. Księgowania na konta dostawców

 11. Tworzenie domyślnego zestawienia finansowego

 12. Modyfikacja i tworzenie zestawienia finansowego

 13. Utworzenie szablonu zestawienia finansowego

 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Nowość !

  • "Asystent BazaN" - jak szybko zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?