Asystent BazaN - naliczenia czynszowe
 Asystent do naliczeń prowadzi użytkownika przez cały proces naliczeń wspólnoty.

  Po wykonaniu naliczenia dla wspólnoty użytkownik jest kierowany do okna do analizy i akceptowania naliczeń czynszowych.

  Naciskając przycisk F2 na oknie naliczeń, użytkownik otrzymuje podpowiedź Asystenta BazaN zarówno o usługach na lokalach oraz o usługach w cenniku, jak i o parametrach przesłania naliczeń do części finansowo-księgowej.


 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?