Asystent BazaN - wprowadzanie urządzeń pomiarowych
 

Po wprowadzaniu właścicieli/najemców lokali użytkownik może przejść do wprowadzenia liczników na lokalach. W tym celu należy przełączyć się na Asystenta do wprowadzania liczników.Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Otwarcie dowolnego lokalu powoduje wyświetlenie przez Asystenta BazaN informacji o liczbie liczników oraz o usługach liczonych z liczników dla danego lokalu.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Następnie Asystent BazaN prowadzi użytkownika do wprowadzania liczników na lokalu.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po wprowadzeniu licznika i podłączeniu go na lokalu Asystent BazaN przypomina o wprowadzeniu odczytów dla licznika.Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Naciskając przycisk F2 na strukturze organizacyjnej, użytkownik otrzymuje podpowiedź Asystenta BazaN o licznikach na lokalach oraz o usługach liczonych na podstawie zużyć liczników.


 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?