Asystent BazaN - wprowadzanie lokali
 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po uruchomieniu wersji demo użytkownik jest informowany przez Asystenta BazaN o tym, że baza danych programu nie zawiera żadnej wspólnoty i od razu daje możliwość przejścia do wprowadzania pierwszej wspólnoty.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po utworzeniu wspólnoty i zdefiniowaniu jej cennika Asystent BazaN podpowiada, w jaki sposób przejść do tworzenia budynku.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po utworzeniu budynku, Asystent BazaN podpowiada, w jaki sposób przejść do tworzenia klatki.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po utworzeniu klatki i stworzeniu analityki klatki, Asystent BazaN podpowiada, w jaki sposób przejść do tworzenia lokalu.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Po utworzeniu lokalu, tzn. danych ogólnych lokalu, Asystent BazaN podpowiada, w jaki sposób przejść do zdefionowania klienta (właściciela na lokalu) lub najemcy.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Zamknięcie lokalu bez przypisania właściciela lub najemcy powoduje wyświetlenie komunikatu od Asystenta BazaN.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych.Asystent BazaN podpowiada również o konieczności utworzenia analityki dla właściciela na koncie rozrachunkowym i pozwala przejść bezpośrednio do tego tworzenia.

 Wspólnoty mieszkaniowe & BazaN - Oprogramowanie do pełnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Program dla wspólnot mieszkaniowych. Naciskając przycisk F2 na strukturze organizacyjnej, użytkownik otrzymuje podpowiedź Asystenta BazaN, polegającą na pełnej analizie parametrów lokali oraz cennika wybranej wspólnoty.


 

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?