Zasady obliczania ceny pakietu od 01.01.2018r.:

CENA = CENA PODSTAWOWA + DODATKOWO ZA WSPÓLNOTY + DODATKOWO ZA LOKALE

  • CENA PODSTAWOWA to koszt licencji podstawowej, która obejmuje 3 wspólnoty o łącznej liczbie 150 lokali. Wynosi ona 1284 zł.
  • DODATKOWO ZA WSPÓLNOTY to koszt części licencji za dodatkowe wspólnoty (każda daje 50 lokali).

Obliczana jest wg następującej tabelki:

Liczba wspólnot
4 - 10
11 - 15
16 - 30
31 - 60
61 - 100
100 - 200
powyżej 200
Cena za wspólnotę
250 PLN
200 PLN
175 PLN
150 PLN
100 PLN
75 PLN
50 PLN

DODATKOWO ZA LOKALE to koszt części licencji za dodatkowe lokale na wszystkie wspólnoty, jeśli liczba lokali przekracza w licencji 50*liczba wspolnót.

Obliczana jest wg następującej tabelki (do cenny należy doliczyć 23% podatku VAT):

Liczba dodatkowych lokali
1 - 500
501 - 1000
powyżej 1000
Cena za lokal
3 PLN
2 PLN
1,50 PLN

Rozszerzanie licencji:

W każdej chwili mogą Państwo rozszerzyć licencję na nowe wspólnoty i/lub lokale kontaktując się z nami. Nie powoduje to żadnych dodatkowych kosztów - płacicie Państwo zawsze tylko różnicę pomiędzy już poniesionym kosztem zakupu a wartością licencji na nową liczbę wspólnot i lokali.

Minimalna kwota faktury w tym przypadku to 100 zł netto.

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?