Aby pobrać demo, podaj swoje imię oraz adres emial, na który chcesz otrzymać link.

Wypełnij również tę ankietę ... (*)

Pobierasz demo programu BazaN...

 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w oprogramowaniu do zarządzania Twoimi wspólnotami?

 

 

Po obejrzeniu demo zamierzasz...

 

Iloma wspólnotami i lokalami zarządzasz ?

Liczba wspólnot:

Liczba lokali:

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Telefon(**):

Miejscowość:

(*) - wyniki ankiety BazaN zobowiązuje się wykorzystać tylko i wyłącznie do celów statystycznych

(*) - po 1-2 tygodniach nasza konsultantka poprosi Cię o krótką rozmowę o przetestowanym demo

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Nowość !

  • "Asystent BazaN" - jak szybko zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?